Eternity - Xây dựng tương lai từ giá trị bền vững

Thông qua việc tổ chức chương trình “Eternity – Xây dựng tương lai từ giá trị bền vững”, NS BlueScope VN muốn khẳng định vai trò quan trọng của quý khách hàng trên con đường xây dựng tương lai từ giá trị bền vững. NS BlueScope cũng khẳng định cam kết tiên phong và đồng hành với quý đối tác và khách hàng xây dựng tương lai bền vững thông qua thương hiệu thép mạ màu cao cấp COLORBOND®

December 21, 2017 Posted by Luan Nguyen / Company events

Tầm nhìn – Xây dựng một tương lai bền vững

Tầm nhìn – Xây dựng một tương lai bền vững
Thời gian: 17:30, Ngày 15 tháng 5 năm 2015
Địa điểm: Trung tâm hội nghị GEM, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận. 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem thêm

October 21, 2017 Posted by Luan Nguyen / Company events

GIẢI THƯỞNG TIÊN PHONG VÌ CÔNG TRÌNH XANH NĂM 2016-2017

Công ty NS BlueScope vinh danh các công trình xanh tiêu biểu của năm 2016-2017 thông qua các đại diện là chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn thiết kế.

Xem thêm